Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.01 din 26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciausu Gheorghe in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.02 din 26.01.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.al IV-lea, anul 2016
HCL nr.03 din 26.01.2017 privind revocarea HCL nr.30 din 29.09.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
HCL nr.04 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Costuleni
HCL nr.05 din 26.01.2017privind desemnarea primarului ca reprezentat al comunei Costuleni in vederea semnarii declaratiei autentice notariale cu privire la rectificarea cartii funciare nr.60564
HCL nr.06 din 26.01.2017 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al comunei Costuleni
HCL nr.07 din 26.01.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului "Bloc 8 apartamente" situat in satul Costuleni, com.Costuleni, jud.Iasi
HCL nr.08 din 26.01.2017privind propunerea d-lui Dodan Mirica primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni perioada 01.07-31.12.2016
HCL nr.09 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, jud.Iasi
HCL nr.10 din 26.01.2017 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud.Iasi
HCL nr.11 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI"
HCL nr.12 din 07.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa modificarea cotei TVA si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi&
HCL nr.13 din 23.02.2017 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul scolar 2017-2018
HCL nr.14 din 23.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL nr.15 din 23.02.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
HCL nr.16 din 23.02.2017 privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 204,53 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
HCL nr.17 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi&qu
HCL nr.18 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare Scoala Generala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.19 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare Scoala Generala I-VIII Costuleni, judetul Iasi"
Nota de fundamentare 21.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
HCL nr.25 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020
HCL nr.26 din 30.03.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 2 mp din domeniul public al comunei Costuleni
HCL nr.27 din 30.03.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 1 mp din domeniul public al comunei Costuleni
HCL nr.28 din 30.03.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Onofrei Constantin-Florin
HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea realizarii unui canal de coasta in lungime de 800 m in partea de vest a imobilelor, proprietatea numitilor Pascaru Gheorghe, Teslaru Ion si Sbirnea Ion
HCL nr.30 din 30.03.2017 cu privire la darea in folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul Dispensarului uman Costuleni catre Asociatia Pro Comunitate Costuleni
HCL nr.31 din 30.03.2017 privind contractarea de servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie pentu spatiile interioare si exterioare ce apartin domeniului public si privat al comunei Costuleni
HCL nr.32 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
HCL nr.33 din 30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2017
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I, anul 2017
HCL nr.36 din 27.04.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
HCL nr.37 din 27.04.2017 privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica privind investitia "Finalizarea lucrarii schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, racord la utilitati in sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.38 din 27.04.2017 privind modificarea HCL nr.13/21.07.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL nr.39 din 27.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "INTRETINERE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.40 din 27.04.2017 pentru modificarea Hotararii nr.32/30.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Costuleni, aprobat prin HCL Costuleni nr.12/15.03.2002
HCL nr.41 din 26.05.2017 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru acordarea premiilor scolare la sfarsitul anului scolar 2016-2017
HCL nr.42 din 26.05.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.43 din 26.05.2017 pentru completarea pozitiilor nr.42 si 43 din Anexa privind bunurile care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
HCL nr.44 din 26.05.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Costuleni
HCL nr.45 din 26.05.2017 privind inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 13,20 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
HCL nr.46 din 26.05.2017 privind achizitionarea lucrarii "Monografia comunei Costuleni"
HCL nr.47 din 26.05.2017 privind organizarea "Sarbatorii Teiului" in satul Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.48 din 16.06.2017 privind numirea reprezentantului legal al comunei Costuleni in cadrul proiectului de investitii "DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPOSARIRE COMUNALA IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI"
HCL nr.49 din 16.06.2017 privind contractarea de servicii in vederea elaborarii analizei de risc la securitatea fizica pentru obiectivele din comuna Costuleni
HCL nr.50 din 29.06.2017 privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral al comunei Costuleni
HCL nr.51 din 29.06.2017 privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni pentru organizarea hramurilor bisericelor din satele Cozia, Costuleni si Hilita
HCL nr.52 din 29.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2017
HCL nr.53 din 29.06.2017 pentru modificarea pozitiilor nr.14, 15, 18 si 19 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
HCL nr.54 din 21.07.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dodan Felicia
HCL nr.55 din 21.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului URSU VIOREL in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.56 din 21.07.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II lea, anul 2017
HCL nr.57 din 21.07.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare in comuna Costuleni
HCL nr.58 din 21.07.2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei in vederea acordarii unor stimulente financiare pentru rezultate deosebite obtinute de elevi si cadre didactice
HCL nr.59 din 21.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale peronalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
HCL nr.60 din 21.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte
HCL nr.61 din 21.07.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA
HCL nr.62 din 31.08.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei tabere scolare
HCL nr.63 din 31.08.2017 privind implementarea proiectului "ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATII DRUMURILOR DIN COMUNA COSTULENI"
HCL nr.64 din 31.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Primariei comunei Costuleni incepand cu data de 01.08.2017 si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.59/2017
HCL nr.65 din 31.08.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si utilizarea sumei de 244.000 lei din exedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor de investitii neeligibile din proiecte cu finantare europeana si guvernamentala
HCL nr.66 din 31.08.2017 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.21
HCL nr.67 din 31.08.2017 privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Costuleni
HCL nr.68 din 31.08.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HCL nr.69 din 31.08.2017 pentru completarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
HCL nr.70 din 31.08.2017 pentru completarea pozitiilor nr.2 si 3 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
HCL nr.71 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
HCL nr.72 din 28.09.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 57/21.07.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare
HCL nr.73 din 28.09.2017 pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 9/2017
HCL nr.74 din 28.09.2017 pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 10/2017
HCL nr.75 din 28.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si mandatarea d-lui primar Dodan Mirica pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S. Iasi
HCL nr.76 din 28.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.77 din 28.09.2017 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 335/26.09.2017 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.78 din 28.09.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase"
HCL nr.79 din 28.09.2017 privind utilizarea sumei de 178.000 lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii "Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase"
HCL nr.80 din 28.09.2017 privind desemnarea d-lui primar Dodan Mirica in calitate de reprezentant al comunei Costuleni in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare a apartamentelor din Blocul cu 8 apartamente, identificat cadastral sub nr. 60059, aflat in domeniul privat al comunei Costuleni
HCL nr.81 din 10.10.2017 privind utilizarea sumei de 553.000 lei din excedentul bugetutui local pentru finantarea obiectivelor de investitii Finalizare lucrari schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, put forat si bazin vidanjabil, sat Costuleni, comuna Costuleni, jud. Iasi si Achizitie centrala termica la Scoala Gimnaziala Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.82 din 10.10.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.83 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.84 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.85 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.86 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.87 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.88 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.89 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.90 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.91 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.92 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.93 din 27.10.2017 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de iluminat public si aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a regulamentului, studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.94 din 27.10.2017 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.22
HCL nr.95 din 27.10.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Prajeni, jud. Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.19 si nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Referat din 23.10.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Nota de fundamentare din 23.10.2017 la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PROIECTUL DE HOTARARE din 23.10.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Anunt din 13.11.2017 pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Referat din 16.11.2017 pentru modificarea proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Hotărârea nr. 96 pentru modificarea Hotărârii nr. 87/20.10.2017 a Consiliului Local Costuleni privind aprobarea realizării investiţiei " Modernizare, extindere și dotare grădiniţă în sat Cozia , com. Costuleni jud. Iași "
HCL nr.97 din 28.11.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Hotărârea nr. 98 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III al anului 2017
Hotărârea nr. 99 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 366/10.11.2017 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 100 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea nr. 101 privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni în Adunarea Generală a Acţionarilor a APAVITAL SA Iași în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Hotărârea nr. 102 privind aprobarea unor modificări în structura funcţiiolr publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr.103 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activităţi ce vor fi prestate în anul 2018 , de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 104 privind aprobarea numărului posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018
Hotărârea nr. 105 privind achiziţionarea unui sistem de supraveghere video a sediului nou al Primăriei comunei Costuleni precum și achiziţionarea , instalarea și utilizarea unui sistem de înregistrare audio-video a sedintelor de consiliu local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 106 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2018
Hotărârea nr. 107 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.o1.2018
Hotărârea nr. 108 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 418/20.12.2017 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea n.109 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Vizualizari: 153
Data creare: 02-12-2017 23:42:03

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași