- Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2016


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor

CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2016

2016 Hotărâri ale Consiliului Local

2016 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
Buget local pe anul 2016 - initial
Nota de fundamentare 18.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Proiect de hotarare nr.19 din 18.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
Anunt din 18.01.2016 pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.1 din 28.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 in suma de 157.899,62lei
HCL nr.2 din 28.01.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. IV 2015
HCL nr.3 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
HCL nr.4 din 28.01.2016 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.5 din 28.01.2016 privind propunerea d-nului Harabagiu Dumitru primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni penru anul 2015
HCL nr.6 din 28.01.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "INTRETINERE DS 1199 SI DS 1307 IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.7 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.8 din 28.01.2016 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi
HCL nr.9 din 28.01.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S Iasi
HCL nr.10 din 28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gheraesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.11 din 28.01.2016 privind aprobarea relocarii statiei fixe de telefonie mobile apartinand SC Telekom Romania Mobile Communication SA in T 75, P 1981/1/1
HCL nr.12 din 28.01.2016 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul scolar 2016-2017
HCL nr.13 din 28.01.2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 51/2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.14 din 25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.15 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de intocmire si elaborare a raportului de evaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Costuleni
HCL nr.16 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica
HCL nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.18 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de intocmire a documentatiei tehnice necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru obiectivul "Alimentare cu apa in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.19 din 31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.20 din 31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.21 din 31.03.2016 privind amplasarea in sediul nou al Primariei Costuleni a unei placi care sa cuprinda numele tuturor primarilor care au condus comuna Costuleni in ultima suta de ani
HCL nr.22 din 31.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2016
HCL nr.23 din 31.03.2016 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a unui teren in suprafata de 500 mp, situat in T 75, P 1891/1/1 apartinand domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.24 din 28.04.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I 2016
HCL nr.25 din 28.04.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL nr.26 din 28.04.2016 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii unui numar de volume "Monografia comunei Costuleni" si a altor carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2015-2016
HCL nr.27 din 28.04.2016 privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica, proiectant privind investitia "Construire Statie de autobuz pe raza localitatii Cozia, jud. Iasi"
HCL nr.28 din 10.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.29 din 24.05.2016 privind implementarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.30 din 26.05.2016 privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016
HCL nr.31 din 26.05.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale de gradinita
HCL nr.32 din 26.05.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, jud. Neamt la Asociatia Regionala a serviciilor de Apa canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.33 din 26.05.2016 privind aprobarea parteneriatului comunei Costuleni, jud. Iasi cu Asociatia C4C - Communication for Community, Asociatia Romana de literatie si Grupul de Presa Medianet SRL, in cadrul Ghidului de finantare POCU 2014 - 2020 Cod "Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate"
HCL nr.1 din 30.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
HCL nr.2 din 30.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi ai comunei Costuleni
HCL nr.3 din 30.06.2016 privind constatarea constituirii Consiliului Local Costuleni
HCL nr.4 din 30.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.5 din 30.06.2016 privind alegerea viceprimarului
HCL nr.6 din 30.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costuleni
HCL nr.7 din 21.07.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II-lea, anul 2016
HCL nr.8 din 21.07.2016 privind constatarea incetarii mandatului de viceprimar al comunei Costuleni inainte de termen, a domnului Dumitru Ioan, ca urmare a demisiei sale din aceasta functie
HCL nr.9 din 21.07.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Costuleni, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.10 din 21.07.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Cozia, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.11 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.12 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
HCL nr.13 din 21.07.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL nr.14 din 21.07.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.15 din 21.07.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.29/24.05.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.16 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare
HCL nr.17 din 21.07.2016 privind aprobarea documentului tehnico-economic a obiectivului "Pietruire drumuri satesti in com.Costuleni, jud.Iasi"
HCL nr.18 din 25.08.2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical
HCL nr.19 din 25.08.2016 privind contractarea de servicii de prelucrare arhivistica, legatorie si digitizare a documentelor existente in arhiva Primariei com. Costuleni
HCL nr.20 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 10/28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Gheraesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.21 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 14/25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.22 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 19/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.23 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 20/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.24 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 32/26.05.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Cordun, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.25 din 25.08.2016 privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
HCL nr.26 din 25.08.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Costuleni in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Costuleni
HCL nr.27 din 13.09.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.28 din 13.09.2016 privind aprobarea unui "Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia EDUTECO, Asociatia Romana de Literatie SC Grupul de Presa Medianet S.R.L. si Scoala Gimnaziala Costuleni
HCL nr.29 din 29.09.2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
HCL nr.30 din 29.09.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
HCL nr.31 din 29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de salubrizare, respectiv "Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori", la nivelul U.A.T. Comuna Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.32 din 29.09.2016 privind alegerea viceprimarului com.Costuleni
HCL nr.33 din 29.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2016
HCL nr.34 din 27.10.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al III-lea, anul 2016
HCL nr.35 din 27.10.2016 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii "Reabilitare retea JT aferenta PTA 2 Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.36 din 27.10.2016 privind contractarea de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Costuleni"
HCL nr.37 din 09.11.2016 privind aprobarea unui "Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia Romana de Literatie, Asociatia C4C Communication for Community
HCL nr.38 din 09.11.2016 privind aprobarea lucrarilor de modernizare a spatiului inchiriat din cadrul Dispensarului medical si compensarea sumelor datorate pentru plata chiriei cu valoarea investitiilor efectuate in limita sumei de 5000 de lei
HCL nr.39 din 24.11.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.40 din 24.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
HCL nr.41 din 24.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.42 din 24.11.2016 privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.43 din 15.12.2016 privind rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.44 din 15.12.2016 privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017
HCL nr.45 din 15.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2017 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
HCL nr.46 din 15.12.2016 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.441/2016 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.47 din 15.12.2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Crismariu Marinica
HCL nr.48 din 15.12.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Costuleni, com.Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.49 din 15.12.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Cozia, com.Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.50 din 15.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2017
HCL nr.51 din 15.12.2016 privind aprobarea Raportului evaluare a patrimoniului comunei Costuleni - anul 2016

Vizualizari: 148
Data creare: 05-12-2017 21:37:30

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași