- Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2015


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor

CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2015

2015 Hotărâri ale Consiliului Local

2015 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.1 din 29.01.2015 privind validarea rectificirii bugetului local conform Dispozitiei nr.633/2014 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.2 din 29.01.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
HCL nr.3 din 29.01.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical Costuleni
HCL nr.4 din 29.01.2015 privind propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretariatului comunei Costuleni pentru anul 2014
HCL nr.5 din 29.01.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
HCL nr.6 din 26.02.2015 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni, jud. Iasi pentru anul scolar 2015-2016
HCL nr.7 din 26.02.2015 privind stabilirea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor publice comunale prin amplasarea / amenajarea de constructii / accese / instalatii / panouri publicitare etc.
HCL nr.8 din 26.02.2015 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de serviciu
HCL nr.9 din 26.02.2015 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
HCL nr.10 din 26.03.2015 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.11 din 26.03.2015 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.12 din 26.03.2015 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi cu utilajul "Buldoexcavator Cukurova 880" achizitionat prin instrumentarea proiectului "Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.13 din 26.03.2015 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.14 din 26.03.2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ciausu Angelica
HCL nr.15 din 30.04.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2015
HCL nr.16 din 30.04.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei necesare achizitionarii unei placi comemorative pentru Monumentul eroilor din satul Cozia, com. Costuleni
HCL nr.17 din 30.04.2015 privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locala in perioada 2014 - 2020
HCL nr.18 din 28.05.2015 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
HCL nr.19 din 28.05.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.13
HCL nr.20 din 28.05.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.14
HCL nr.21 din 28.05.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.10/20l4 stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015
HCL nr.22 din 28.05.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.23 din 28.05.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2014-2015
HCL nr.24 din 25.06.2015 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.25 din 25.06.2015 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.202/2015 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.26 din 25.06.2015 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.27 din 25.06.2015 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a imobilului "Bloc 8 apartamente" si a terenului aferent
HCL nr.28 din 25.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2015
HCL nr.29 din 09.07.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "PIETRUIRE DC809 si DS 555 CTMITIR COSTULENI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.30 din 09.07.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, jud. Iasi pe anul 2015
HCL nr.31 din 09.07.2015 privind modificarea Anexei privind inventarul domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi aprobat prin HCL nr.11/2015
HCL nr.32 din 09.07.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 225 mp situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.33 din 09.07.2015 privind acordul Consiliului Local Costuleni pentru amplasarea unui rezervor de acumulare pe teritoriul comunei Costuleni, judelul Iasi, necesar in cadrul Proiectului de extindere a retelei de alimentare cu apa in comuna Raducaneni si comuna Costuleni
HCL nr.34 din 23.07.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. II 2015
HCL nr.35 din 23.07.2015 privind aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul " Construire scoala in localitatea Hilita, com. Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.36 din 23.07.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
HCL nr.37 din 27.08.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.38 din 24.09.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.39 din 24.09.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.40 din 24.09.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in Judetul Iasi
HCL nr.41 din 24.09.2015 privind stabilirea criteriilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
HCL nr.42 din 24.09.2015 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.43 din 24.09.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2015
HCL nr.44 din 24.09.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 1.272,34 in vederea decontarii cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia deplasarii in excursie a elevilor cu rezultate bune la invatatura
HCL nr.45 din 24.09.2015 privind aprobrea unor lucrari suplimentare la obiectivul "Pietruire DC809 si DS555, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.46 din 24.09.2015 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
HCL nr.47 din 09.10.2015 privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare intre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi si Comuna Costuleni - Consiliul Local Costuleni, pentru realizarea schimbului de informatii in forma dematerializata in conformitate cu prevederile Ordinului comun M.A.I. nr.279/2012 si M.F.P. nr.1736/2012
HCL nr.48 din 09.10.2015 privind contractarea de servicii de elaborare studii, expertiza tehnica, proiectare cu intocmire studiu de fezabilitate si consultanta tehnica si economica in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi" in cadrul PNDR Masura 07-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza, la sc
HCL nr.49 din 09.10.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.50 din 09.10.2015 cu privire la modificarea listei de investitii aprobati prin HCL 5/2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
HCL nr.51 din 28.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.52 din 28.10.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor restante datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice la bugetul local al comunei Costuleni
HCL nr.53 din 28.10.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.54 din 26.11.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. III 2015
HCL nr.55 din 26.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016
HCL nr.56 din 26.11.2015 privind contractarea de servicii de elaborare a Planului de Amenajament Pastoral si de intocmire a Studiului Pedologic si Agrochimic pentru pasunea comunala
HCL nr.57 din 26.11.2015 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii "Reabilitare retea JT aferenta PTA 3 Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.58 din 26.11.2015 privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.59 din 26.11.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.60 din 26.11.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 6000 lei pentru editarea lucrarii "Monografia comunei Costuleni"
HCL nr.61 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Planul de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2016, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL nr.62 din 16.12.2015 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 470/2015 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.63 din 16.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2016

Vizualizari: 125
Data creare: 05-12-2017 21:39:13

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași