Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotarari ale Consiliul Local aferente anului 2018

Hotărâri ale Consiliul Local aferente anului 2018

Hotărâri ale Consiliul Local aferente anului 2018

Documente pdf
Hotărârea nr.1 din 8.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 în sumă de 231.498, 54 lei
Hotararea nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea nr. 3 din 25.01.2018 privind organizarea reţelei școlare de învăţământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 4 din 25.01.2018 privind acordarea de stimulente elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură și la evaluarea naţională și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea lor
Hotărârea nr. 5 din 25.01.2018 privind aprobarea formei acualizate a Regulamentului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Iași
Hotărârea nr. 6 din 25.01.2018 privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședinţe
Hotărârea nr. 7 din 25.01.2018 privind mandatarea d-lui Dodan Mirică , primar al comunei Costuleni , ca evaluator performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni pentru perioada 1.01.-31.12.2017
Hotărârea nr. 8 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anul 2019-2021
Hotărârea nr. 9 din 22.02.2018 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activităţile de colectare și transport a deșeurilor municipale în judeţul Iași și operare a staţiilor de transfer și a instalaţiilor de tratare a deșeurilor municipale în judeţul Iași
Hotărârea nr. 10 din 16.03.2018 privind contractarea de servicii de organizare a procedurilor de achiziţie în vederea implementării contractului de finanţare pentru proiectul " Achiziţionarea unui autogreder pentru creșterea accesibilităţii drumurilor din comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 11 din 29.03.2018 cu privire la aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 12 din 29.03.2018 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
Hotărârea nr. 13 din 29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 23
Hotărârea nr. 14 din 29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 24
Hotărârea nr. 15 din 29.03.2018 privind alocarea sumei de 10 000 lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni pentru a sărbători și cinsti veteranii de război din comună cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri în cadrul acţiunii "Eroii sunt printre noi"
Hotărârea nr. 16 din 29.03.2018 privind aprobarea scoaterii din evidenţa contabilă a debitelor ce decurg din încheierea contractelor de concesiune pășune comunală în anul 2010
Hotărârea nr.17 din 29.03.2018 privind aprobarea lucrărilor de demolare a imobilelor " Clădire anexă fost CAP Cozia- Poștă și " Clădire anexă fost CAP Cozia-Dispensar uman " situate în satul Cozia, com. Costuleni , jud. Iași
Hotărârea nr. 18 din 29.03.2018 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni , pentru trimestrul II al anului 2018
Hotărârea nr. 19 din 26.04.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2018
Hotărârea nr. 20 din 26.04.2018 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor terenuri -pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 21 din 26.04.2018 referitoare la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare , precum și de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adiâional nr. 25
Hotărârea nr. 22 din 26.04.2018 privind stabilirea Zilelor comunei Costuleni
Hotărârea nr.23 din 9.05.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2018
Hotărârea nr. 24 din 31.05.2018 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între comuna Costuleni , judeţul Iași din România și satul Cușmirca, raionul Şoldănești din Republica Moldova
Hotărârea nr. 25 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 26 din 31.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Bozieni -Jud. Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS și aprobarea Actelor Adiţionale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv , respectiv Statutul Arsacis
Hotărârea nr. 27 din 31.05.2018 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 26
Hotărârea nr. 28 din 31.05.2018 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei în vederea achiziţionării de cărţi necesare pentru acordarea premiilor școlare la sfârșitul anului școlar 2017-2018
Hotărârea nr. 29 din 31.05.2018 privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 30 din 31.05.2018 privind aprobarea documnetaţiei tehnico -economice a investiţiei " Amenajare drumuri comunale și sătești în comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase "
Hotărârea nr. 31 din 31.05.2018 privind introducerea terenului arabil situat în extravilanul localităţii Costuleni în suprafaţă de 3,6 ha situat în T 64, P 1497/1 înregistrat cadastral sub nr. 60913 în Planul Urbanistic General, beneficiar SC Sofia Consulting Group SRL
Hotărârea nr. 32 din 28.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, anul 2018
Hotărârea nr. 33 din 28.06.2018 privind înscrierea în inventarul domeniului public al comunei Costuleni , jud. Iași a drumului de exploataţie DE 5349
Hotărârea nr. 34 din 28.06.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 173//12.06.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 35 din 28.06.2018 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni pentru trim. III al anului 2018
Hotărârea nr. 36 din 26.07.2018 privind aprobarea excecuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2018
Hotărârea nr.37 din 26.07.2018 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 38 din 26.07.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 28
Hotărârea nr. 39 din 26.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Poienari -jud. Neamţ , la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiţionale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constutiv , respectiv Statutul Arsacis
Hotărârea nr. 40 din 26.07.2018 pentru completarea Hotărârii nr. 31/31.05.2018 a Consiliului Local Costuleni privind introducerea terenului arabil situat în extravilanul localităţii Costuleni în suprafaţă de 3,6 ha situat în T 64, P 1497/1 înregistrat cadastral sub nr. 60913 în Planul Urbanistic General- beneficiar SC Sofia Consulting Group SRL
Hotărârea nr. 41 din 26.07.2018 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 20 000 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de organizarea unei tabere pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură
Hotărârea nr. 42 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare , extindere și dotare Școală în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 43 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical sat Costuleni, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 44 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 45 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 46 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Modernizare, extindere și dotare Grădinița în sat Cozia, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 47 din 23.08.2018 privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Plaiurile Jijiei
Hotărârea nr. 48 din 23.08.2018 privind alocarea unui spațiu în incinta vechiului sediu al Primăriei comunei Costuleni pentru depozitarea obiectelor vechi , tradiționale aparținând celor patru sate în scopul înființării unui muzeu
Hotărârea nr. 49 din 23.08.2018 privind alocarea din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni a sumei de 10 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu semnarea Acorduui de Înfrățire între comuna Costuleni , jud. Iași și satul Cușmirca , Republica Moldova
Hotărârea nr. 50/27.09.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 254/6.09.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 51 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr. 52 din 27.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul IV al anului 2018
Hotărârea nr. 53 din 27.09.2018 privind alocarea sumei de 2500 lei Clubului Sportiv Forza Junior Costuleni în vederea participării comunei Costuleni în competiția fotbalistică națională dedicată jucătorilor cu vârsta maximă de 13 ani din mediul rural - "Cupa Satelor "
Hotărârea nr. 54 din 25.10.2018 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul al III-lea, anul 2018
Hotărârea nr. 55 din 25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni , județul Iași cu utilajul " Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6BTA5.9 -C125 )- 1 bucată" achiziționat prin instrumentarea proiectului "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 56 din 25.10.2018 privind aprobarea Statului și a Actului Adițional al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -"Plaiurile Jijiei "
Hotărârea nr. 57 din 9.11.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 293/26.10.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 58 din 9.11.2018 privind aprobarea unor modificării în statul de funcții al Aparatului de specialitat al primarului comunei Costuleni , jud. Iași
Hotărârea nr. 59 din 9.11.2018 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 și a estimărilo pentru anii 2020-2022
Hotărârea nr. 60 din 29.11.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor administrate și finanțate din bugetul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 61 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale transformate prin HCL nr. 58/9.11.2018 privind aprobarea unor modificări în statul de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 62 din 29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la cererea de aderare a com. Ion Creangă , jud. Neamț la ARSACIS Iași și aprobarea Actelor adiționale nr. 25 și 26 la Actul Constitutiv respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr. 63 din 29.11.2018 cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei com. Costuleni Asociației " Clubul Sportiv Forza Junior "
Hotărârea nr. 64 din 29.11.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 312/21.11.2018
Hotărârea nr. 65 din 29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr. 66 din 29.11.2018 privind revocarea HCL nr. 55/25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni , jud. Iași cu utilajul "Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6 BTA 5.9 - C 125 25) -1 bucată"achiziționat prin instrumentarea proiectului "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni " "
Hotărârea nr. 67 din 29.11.2018 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Costuleni , județul Iași cu utilajul "Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6 BTA 5.9- C 125 ) 1 bucată achiziționat prin instrumentarea "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Cosstuleni "
Hotărârea nr. 68 din 20.12.2018 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019
Hotărțrea nr. 69 din 20.12.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Stănița , jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și 28 la Actul Constitutiv , respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr. 70 din 20.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Costuleni
Hotărârea nr. 71 din 20.12.2018 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 72 din 20.12.2018 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanei cu handicap pentru anul 2019
Hotărârea nr. 73 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2019 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 pivind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 74 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publiciși ale personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.01.2019
Hotărârea nr. 75 din 20.12.2018 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe
Hotărârea nr. 76 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2019
Hotărârea nr. 77 din 20.12.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 331/17.12.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 13 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare , modernizare și dotare Grădinița în sat Costuleni, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 14 din 27.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la completarea , modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Arsacis Iași
Hotărârea nr. 15 din 27.02.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 a terenurilor aferente obiectivelor

Vizualizari: 147
Data creare: 19-02-2018 14:25:24

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași