Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotarari ale Consiliul Local aferente anului 2019

Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 31.01.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr.29
Hotărârea nr.2 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2019 privind punerea la dispoziția DGASPC Iași , cu titlu gratuit a unor parcele de teren pentru construcția unor case de tip locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități din sistemul de protecție și a unei clădiri în comuna Costuleni în vederea înființării unui centru de zi
Hotărârea nr. 4 din 28.02.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.5 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 10 ha - pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 28.02.2019 privind completarea domeniului public al comunei Costuleni , judeţul Iași cu imobilul Grădiniţă în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 7 din 28.02.2019 cu privire la aprobarae și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 8 din 28.02.2019 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 28.02.2019 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al comunei Costuleni d-lui Nechita Vasile , veteran de război, ajuns la vârsta centenarului
Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 11 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare , extindere și dotare Scoală în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.12 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare și dotare Scoala Gimnazială Covasna, sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 13 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualiyaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Reabilitare Scoala Gimnazială Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 14 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 15 din 28.02.2019 cu privire la asumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 16 din 28.03.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 29
Hotărârea nr. 17 din 28.03.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la revocarea Hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018
Hotărârea nr. 18 in 28.03.2019 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimenatre cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și acordarea mandatulșui special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 19 din 28.03.2019 privind aprobarea toaletării și tăierii arborilor cu vaârsta biologic depășită care prezintă pericol de rupere sau prăbușire , aflați pe aliniamentul drumurilor comunale și sătești , domeniu public al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 20 din 28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul II al anului 2019
Hotărârea nr. 21 din 25.04.2019 privind aprobarea încheierii contractului de depozitare a deșeurilor menajere similare la Depozitul Țuțora
Hotărârea nr. 22 din 25.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitarea și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni"
Hotărârea nr. 23 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale "
Hotărârea nr. 24 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitare, modernizare și dotare Sală de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Covasna , com. Costuleni "
Hotărârea nr. 25 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico- economice pentru investiția " Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 26 din 25.04. 2019 privind contractarea de sevicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiția "Lucrări pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în raza de acțiune a comunei Costuleni "
Hotărârea nr.27 din 25.04.2019 privind stabilirea componenței, organizarea , coordonarea și sprijinirea activității mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 28 din 25.04.2019 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziția prodduselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărârea nr. 29 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2022
Hotărârea nr. 30 din 22.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării OUG 79/2017 pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 32 din 22.05.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 43/10. 08.2018 a Consiliului Local Costuleni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical în sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.33 din 29.05.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2019
Hotărârea nr. 34 din 29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consililui Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 35 din 29.05.2019 cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Costuleni pentru execuția, pe domeniul public al comunei Costuleni a lucrării "Schimbare și îndreptare stâlpi rețea electrică aeriană pe UAT Costuleni "
Hotărârea nr. 36 din 29.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31
Hotărârea nr. 37 din 29.05.2019 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei în vederea achiziționării de cărți necesare pentru acordarea premiilor școlare la sfârșitul anului școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 38 din 29.05.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 111/27.05.2019 a primarului comunei Costuleni și actualizarea listei dse investiții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 39 din 26.06.2019 privind acordarea "Diplomei de fidelitate"și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor din comuna Costuleni care aniversează 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea nr. 40 din 26.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Costuleni a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 41 din 26.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 42 din 26.06.2019 privind aprobarea implementării proiectului "Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale "Cod SMIS 2014+122607
Hotărârea nr. 43 din 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea soluțiilor de natură tehnică în conformitate cu prevederile Normativului AND 605/2016 și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni"
Hotărârea nr. 44 din 30.07.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Costuleni
Hotărârea nr. 45/30.07.2019 privind modificarea HCL nr. 40/2019 privind trecerea din domeniul în domeniul privat al comunei Costulenbi a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 46 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de actualizare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni , jud.Iași "
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 48 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate - Proiect tehnic- faza DALI - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 50 din 30.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 51 din 28.08.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2019
Hotărârea nr. 52 din 28.08.2019 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Costuleni ca un compartiment funcțional fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 53 din 28.08.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 184/6.08.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 54 din 28.08.2019 privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Costuleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare , aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al deșeurilor din județul Ia
Hotărârea nr. 56 din 28.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr. 57 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS
Hotărârea nr. 58 din 28.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind aprobarea deschiderii unui cont curent în lei, la BRD -Groupe Societe Generale și desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni pe cont
Hotărârea nr. 60 din 28.08.2019 privind aprobarea desființării Căminului Cultural din sat Costuleni și contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnice pentru autorizarea demolării clădirii
Hotărârea nr. 61 din 28.08.2019 privind contracatarea de servicii de elaborare a documnetației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Construire și dotare Cămin Cultural în sat Costuleni , com. Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 62 din 16.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 63 din 16.09.2019 privind achiziționarea unui autobuz pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ din comună
Hotărârea nr. 64 din 26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan cu destinația de construire pensiune-servicii de alimentație publică "
Hotărârea nr. 65 din 26.09.2019 privind aprobarea Raportului de evcaluare a patrimoniului comunei Costuleni- anul 2019
Hotărârea nr. 66 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 67 din 31.10.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 231/27.09.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 68 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 69 din 31.10.2019 privind stabilirea taxelor speciale pentru persoanele fizice și juridice care solicită folosirea unor utilaje care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 70 din 31.10.2019 privind acordarea de compensații bănești pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Costuleni, participanți la intervenții
Hotărârea nr. 71 din 31.10.2019 privind mofificarea componenței Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 72 din 31.10.2019 cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal ale Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 73 din 31.10.2019 privind acordarea către SC RCS &RDS a dreptului de acces pe o durată de 15 ani asupra unei suprafețe de 13929 mp/ml din terenul aflat în proprietatea publică/privată a comunei Costuleni în vederea instalării, întreținerii , înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
Hotărârea nr. 74 din 31.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași"
Hotărârea nr. 75 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 76 din 13.11.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Costuleni, în conformitate cuOrdinul MAI nr. 75/2019
Hotărârea nr. 77 din 13.11.2019 pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic
Hotărârea nr. 78 din 13.11.2019 privind contractarea de servicii de întocmire a raportului de evaluare a imobilului - teren cu construcții situat în satul Covasna, com.Costuleni jud. Iași în vederea cumpărării
Hotărârea nr. 79 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 80 din 28.11.2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru acordarea de pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună și pentru grupurile de colindători
Hotărârea nr. 81 din 28.11.2019 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului teren- construcții , în suprafață de 4602 mp , situat în localitatea Covasna, com. Costuleni, jud. Iași ( nr. cadastral 60338, înscris în CF nr. 60338/Costuleni), proprietatea d-nei Onofrei Iuliana-Elena
Hotărârea nr. 82 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reparații curente sala de sport din cadrul Școlii Covasna, comunaCostuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 83 din 13.12.2019 privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 84 din 13.12.2019 privind contractarea de servicii de evaluare și expertiză din punct de vedere tehnico-economic privind costul de înlocuire a obiectivului de investiții "Consolidare și utilități Școala Hilița , comuna Costuleni, județul Iași și alocarea din bugetul local a sumelor necesare
Hotărârea nr. 85 din 19.12.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 86 din 19.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Costuleni, începând cu data de 1.01.2020
Hotărârea nr. 87 din 19.12.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr. 88 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2020
Hotărârea nr. 89 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2020
Hotărârea nr. 90 din 19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trim. I al anului 2020
Poces verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2019
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2019
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019

Vizualizari: 129
Data creare: 15-02-2019 12:24:27

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași