Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilorUltimele documente incărcate


Documente pdf
PT instalații electrice, sanitare și termice pentru obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice pentru obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Liste de cantități și valori pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Anunț de participare la procesul de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Anunț privind rezultatul selecției de dosare la examenul porganizat de promovare în grad profesional din data de 7.10.2022
Transparența veniturilor salariale-septembrie 2022
ANUNȚ privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat de primăria comunei Costuleni pentru ocuparea funcțiilor publice de polițist local clasa I, grad profesional debutant și polițist local clasa III, grad profesional debutant
ANUNȚ privind REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat de Primăria comunei Costuleni pentru ocuparea funcțiilor publice: polițist local clasa I, grad profesional debutant și polițist local clasa III, grad profesional debutant
Hotărârea nr.56 din 23.09.2022 privind aprobarea Devizului general-cheltuieli neeligibile-actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr.55 din 23.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional debutant - 26.09.2022
Anunț privind rezultatul selecției de dosare la concursul organizat de primăria comunei Costuleni pentru ocuparea a două funcții publice de execuție: polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului de Poliție Locală Costuleni
Descriere proiect ,,SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN GRĂDINIȚĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 iulie 2022
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20 iulie 2022
Hotărârea nr. 54 din 31.08.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente reparației microbuzului școlar
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 iunie 2022
Hotărârea nr.53 din 25.08.2022 privind darea în folosință gratuită către Tribunalul Iași a unei clădiri și a terenului aferent aflate în domeniul public al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 52 din 25.08.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”Sărăriță-1 bucată” achiziționată prin instrumentarea proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.06.2022
Hotărârea nr.51 din 05.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului de asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip- Construire ” Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 mai 2022
Hotărârea nr. 50 din 28.07.2022 privind transmiterea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, com.Costuleni, în T7, P A230, C. F. nr.cadastral 63175, constituit prin contractul autentificat sub nr.346/30.03.2022
Proces verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2022
Hotărârea nr. 49 din 20.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.48 din 20.07.2022 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3800000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului
Publicație de căsătorie privind pe Onofrei Petronel și Vîrlan Ana-Maria
Anunț promovare în grad profesional

Informații despre programe cofinanțate de Uniunea Europeană

Informații detaliate despre programe cofinanțate de Uniunea Europeană le găsiți accesând următoarele link-uri:

Linkuri externe

http://www.fonduri-ue.ro

https://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro

Vizualizari: 3
Data creare: 27-09-2022 09:06:26

Concursuri 2022


Documente pdf
ANUNȚ Concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante de polițiști locali, clasa III, grad profesional debutant
Documente necesare la dosarul de concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante de polițiști locali, clasa III, grad profesional debutant
Formular de înscriere la concursul pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante de polițiști locali, clasa III, grad profesional debutant
Anunț organizare concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului asistență socială
Anunt privind rezultatul selecției de dosare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție de polițist local , clasa III , grad profesional debutant în cadrul Biroului de Poliție Locală Costuleni
Anunț privind REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții de execuție de polițist local, clasa III grad profesional debutant
Anunț privind REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI organizat de Primăria comunei Costuleni pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului de asistență socială
ANUNȚ Concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante de polițiști locali, clasa I și III, grad profesional debutant
Atribuțiile posturilor de Poliția Locală
Anunț promovare în grad profesional
Anunț privind rezultatul selecției de dosare la concursul organizat de primăria comunei Costuleni pentru ocuparea a două funcții publice de execuție: polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului de Poliție Locală Costuleni
Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional debutant - 26.09.2022
ANUNȚ privind REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat de Primăria comunei Costuleni pentru ocuparea funcțiilor publice: polițist local clasa I, grad profesional debutant și polițist local clasa III, grad profesional debutant
ANUNȚ privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat de primăria comunei Costuleni pentru ocuparea funcțiilor publice de polițist local clasa I, grad profesional debutant și polițist local clasa III, grad profesional debutant
Anunț privind rezultatul selecției de dosare la examenul porganizat de promovare în grad profesional din data de 7.10.2022

Vizualizari: 31
Data creare: 21-06-2022 10:27:31

Anunțuri Colective


Vizualizari: 52
Data creare: 04-04-2022 09:56:51

Hotărârile Consiliului Local aferente anului 2022


Documente pdf
Hotărârea nr.1 din 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.2 din 27.01.2022 privind acceptarea de către comuna Costuleni a ofertei de donație a terenului în suprafață de 654 mp înscris în CF nr. 63205 a comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Hilița
Hotărârea nr.3 din 27.01.2022 privind alocarea anuală din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru participarea la competițiile sportive
Hotărârea nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea procedurilor pentru investiția ”Înființare de stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finațat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități&
Hotărârea nr.5 din 27.01.2022 privind includerea în domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”vidanjă PROKEN-10.000L-1 bucată” achiziționat prin instrumentarea proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ LA NIVELUL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.6 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului de investiție cu titlul ”Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție”
Hotărârea nr.7 din 27.01.2022 privind aprobarea dezmembrării a două imobile: teren în suprafață de 49898 mp înscris în CF nr.60438 și teren în suprafață de 580444 mp înscris în cf nr.60504 UAT Costuleni, proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.8 din 27.01.2022 privind aprobarea studiului de oportunități cu privire la inițierea procedurii de concesionare a unor suprafețe de teren agricol din domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.9 din 03.02.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași”, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.10 din 03.02,2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru aprobarea proiectului de investiții ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/725/8/1/Operațiunea 8.1.B:Centre Comunitare Integrate, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
Hotărârea nr.12 din 24.02.2022 privind reactualizarea Planului Urbanistic General și aprobarea Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.13 din 24.02.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros prin licitație publică asupra a două terenuri aplate în domeniul privat al comunei Costuleni: în suprafață de 4285 mp situat în T 166/1, P A-5018/1/1/1 cu nr. cadastral 63222 și în suprafață de 4239 mp situat în T 166/1 P A-5018/1/1/3 cu nr. cadastral 63225, pentru construire parc eoliene
Hotărârea nr.14 din 24.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.15 din 24.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.03.2022
Hotărârea nr.16 din 24.02.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a suprafeței de teren de 3000 mp situat în T 203 P 5333/1/3/1
Hotărârea nr.17 din 24.02.2022 privind inițierea procedurilor de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 900 mp situat în T 202, P 5285/1/1,nr.cadastral 60755, situat în extravilanul comunei Costuleni, județul Iași-proprietate a comunei Costuleni
Hotărârea nr.18 din 24.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren:T1-5679 mp, nr.cadastral 63233, T2-7129 mp în T 168, nr. cadastral 63226 și T168, nr.cadastral 63228, proprietate publică a comunei Costuleni pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.19 din 01.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
Hotărârea nr.20 din 24.03.2022 privind aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2022, de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr.21 din 24.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaliare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costuleni pentru activitatea desfășurată în anul 2021
Hotărârea nr. 22 din 24.03.2022 privind inițierea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 29,9931 ha pășune comunală-proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.23 din 24.03.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, comuna Costuleni, în T7,P A203,C.F. nr.cadastral 63175 în favoarea dl. Dîngeanu Cristian, proprietarul construcției potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.89/17.05.2006
Hotărârea nr. 24 din 24.03.2022 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului: teren în suprafață de 1620 mp, nr.cadastral 63231, pe care sunt amplasate construcțiile C1 în suprafațăde 132 mp-Nr. cadastral 63231-C1 ȘI C2 în suprafață de 8 mp-Nr.cadastral 63231-c2, situate în satul Hilița, com.Costuleni, jud.Iși, proprietatea d-lor Mititelu Anica, Capraru Ion, Olaru Maria, Capraru Constantin și Capraru Gabriel
Hotărârea nr.25 din 24.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2022
Hotărârea nr.26 din 24.03.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr.40/18.03.2022 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.27 din 28.04.2022 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între comuna Costuleni, județul Iași din România și satul Costuleni, raionul Ungheni din Republica Moldova
Hotărârea nr.28 din 20.04.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistență școlară cu medicii de familie din comună
Hotărârea nr.29 din 28.04.2022 privind aprobarea începerii investiției ,, Înființare stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finanțat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”
Hotărârea nr.30 din 28.04.2022 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ” Înființare rețea de apă în satul Cozia, comuna Costuleni” și solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 3000mp, identificat în T 203, P 5333/1/3/1 în vederea realizării investiției
Hotărârea nr. 31 din 26.05.2022 privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Costuleni și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 32 din 26.05.2022 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.33 din 26.05.2022 privind aprobarea derulării lucrărilor de înregistrarea sistematică, precum și a bugetului alocat
Hotărârea nr.34 din 26.05.2022 privind aprobarea contractării de servicii consultanță GDPR pentru implementarea proiectului POIM ” Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Hotărârea nr.35 privind contractarea de servicii în vederea întocmirii unor documentații tehnice pentru poduri și podețele ce traversează cursurile de apă de pe teritoriul comunei Costuleni în scopul obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor
Hotărârea nr.36 din 26.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: ”Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cozia, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr.37 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
HOTĂRÂREA nr. 38 din 17.06.2022 privind solicitarea către Comuna Schitu Duca a aprobării trecerii din domeniul public al comunei Schitu Duca, în domeniul public al comunei Costuleni a drumului DC 54.1 situat pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Schitu Duca în vederea realizării obiectivului de investiție ”Modernizarea drumului DC 54.1 care face legătura între Comuna Costuleniși Comuna Schitu Duca, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 39 din 17.06.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Costuleni și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 40 din 17.06.2022 privind aprobarea proiectului obiectivului de investiții ”Construire locuințe pentru tineri în comuna Costuleni, județul Iași” în vederea obținerii finanțării în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență
HOTĂRĂREA nr. 41 din 17.06.2022 privind aprobarea înființăriipostului contractului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR în cadrul Compartimentului de Asistență socială
HOTĂRÂREA nr. 42 din 17.06.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente participării elevei Bungianu Teodora la Olimpiada satelor din România-etapa națională și finanțarea a doua locuri din tabăra ”Magnus Carisen” de la Muncel pentru doi copii de la Școala Gimnazială Costuleni înscriși în Proiectul ”Educație pe tabla de șah”
HOTĂRÂREA nr. 43 din 17.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren cu gazon sintetic în sat Hilița, comuna Costuleni, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 44 din 30.06.2022 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii Grădinița Cozia din satul Cozia, comuna Costuleni și a terenului aferent, aparținând domeniului public al comunei Costuleni, județul Iași
HOTĂRÂREA nr.45 din 30.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Costuleni
Hotărârea nr.46 din 30.06.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr.93/22.06.2022 a primarului comunei Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 47 din 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2022
Hotărârea nr.48 din 20.07.2022 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3800000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului
Hotărârea nr. 49 din 20.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr. 50 din 28.07.2022 privind transmiterea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, com.Costuleni, în T7, P A230, C. F. nr.cadastral 63175, constituit prin contractul autentificat sub nr.346/30.03.2022
Hotărârea nr.51 din 05.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului de asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip- Construire ” Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr. 52 din 25.08.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”Sărăriță-1 bucată” achiziționată prin instrumentarea proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.53 din 25.08.2022 privind darea în folosință gratuită către Tribunalul Iași a unei clădiri și a terenului aferent aflate în domeniul public al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 54 din 31.08.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente reparației microbuzului școlar
Hotărârea nr.55 din 23.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.56 din 23.09.2022 privind aprobarea Devizului general-cheltuieli neeligibile-actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”

Vizualizari: 72
Data creare: 02-02-2022 09:41:07

Anunțuri PubliceDocumente pdf
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPREFICIE CU TITLUL ONEROS ASUPRA A DOUĂ TERENURI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN PROPRIETTE PRIVATĂ SITUAT ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIONAREA A TREI SUPRAFEȚE DE TEREN AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de execuție pentru proiectul de investiție ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL ÎN COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Invitatie participare la procedura de achizitie directa pentru incheierea unui contract de furnizare - achiziționarea unei sărărițe
Caiect de sarcini achiziționare sărăriță
Formulare aferente procedurii de achizitie - Sărăriță
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de furnizare pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Caiet de sarcini pentru achiziționare SĂRĂRIȚĂ
Formulare aferente procedurii de achiziție SĂRĂRIȚĂ
Invitație de participare la achiziția directă pentru încheierea unui contract de furnizare pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Caiet de sarcini pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Formulare aferente procedurii de achiziție SĂRĂRIȚĂ
PERIOADA DE AUTORECENZARE ȘI RECENZAREA ASISTATĂ A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ PE DATA DE 27 MAI 2022.
ANUNȚ privind REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional organizat de primăria comunei Costuleni
ANUNȚ privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional organizat de primăria Costuleni la data de 23.05.2022
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC, ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Liste de cantități pentru obiectivul ” DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
PTH și Parte Desenată pentru obiectivul ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
ANUNȚ privind rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior organizat de primăria comunei Costuleni în data de 23.05.2022
ANUNȚ INFORMARE LUCRĂRI DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
CAIET DE SARCINI pentru execuția lucrării ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice, devize și piese desenate pentru procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC, ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Devize pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice și piese desenate pentru procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Anunț de participare la procesul de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Liste de cantități și valori pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice pentru obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
PT instalații electrice, sanitare și termice pentru obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”

Vizualizari: 74
Data creare: 10-01-2022 12:14:39

Anunțuri Colective


Documente pdf
Anunț colectiv din 10.01.2022

Vizualizari: 70
Data creare: 10-01-2022 12:12:52

Anul 2021

Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 Euro pe anul 2021

Documente pdf
Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 Euro pe anul 2021

Vizualizari: 77
Data creare: 07-01-2022 12:28:44

Anunțuri Colective


Documente pdf
Anunț Colectiv din 20.07.2021
Anunț Colectiv din 13.09.2021

Vizualizari: 116
Data creare: 20-07-2021 11:41:38

Audiențe

Program audiențe viceprimar Comuna Costuleni, județul Iași: 

Miercuri: 08.00 - 11.00 
Vineri: 08.00 - 11.00

Vizualizari: 121
Data creare: 15-06-2021 12:42:51

Audiențe

Program audiențe primar Comuna Costuleni, județul Iași: 

 Luni: 08.00 - 11.00
Joi: 08.00 - 11.00

Vizualizari: 134
Data creare: 15-06-2021 12:38:10

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

Pentru persoanele fizice:
1) Pentru câmpul „Tipul persoanei” - bifați „Persoana fizică”;
2) Pentru câmpul „Județ” - bifați „Iași”;
3) Pentru câmpul „Tipul instituției” - bifați „Impozite și taxe locale”;
4) Pentru câmpul „Instituție”- bifați „Costuleni IS”, apoi va apărea o listă cu tipuri de taxe, iar dvs. selectați tipul de taxă ce doriți să o achitați. Pentru amenzi scrieți în caseta de mai jos seria și numărul procesului verbal.
5) Pentru câmpul „Sumă” scrieți suma ce doriți să o achitați;
6) În următorul câmp scrieți CNP-ul dvs.;
7) Pentru câ Citeste mai mult...

Foto
GHISEUL.RO

Documente pdf
GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

Vizualizari: 587
Data creare: 05-05-2021 12:10:07

Transparența veniturilor salariale 2021

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 2021

Documente pdf
Transparența veniturilor salariale - martie 2021
Transparența veniturilor salariale, 30 septembrie 2021

Vizualizari: 180
Data creare: 31-03-2021 16:09:36

Formulare Impozite și TaxeDocumente pdf
Cerere Certificat Fiscal

Vizualizari: 146
Data creare: 15-02-2021 00:04:44

Consiliul Local al Comunei Costuleni, judeţul Iași, 2020 - 2024

CONSILIUL LOCAL COSTULENI 2020 - 2024:

Nume: Băsu
Prenume: Cristina
Data nașterii: 07.03.1980
Studii: Superioare
Profesia: Educatoare
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Băsu
Prenume: Sofian
Data Nașterii: 26.01.1979
Studii: Medii
Profesia: Agricultor
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Chirilă
Prenume: Adrian
Data nașterii: 03.11.1958
Studii: Superioare
Profesia: Profesor
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Dumitru
Prenume: Ioan
Data nașteri Citeste mai mult...

Vizualizari: 249
Data creare: 14-02-2021 23:00:11

Primar: Dodan Mirică


Nume: Dodan
Prenume: Mirică
Data nașterii: 09.04.1956
Studii: Postliceale
Profesia: Tehnician Electronică
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Foto
Primarul comunei Costuleni, județul Iași, domnul Dodan Mirică

Vizualizari: 312
Data creare: 14-02-2021 22:17:51

Viceprimar: Ezaru Daniel

Nume: Ezaru
Prenume: Daniel
Data nașterii: 10.08.1989
Studii: Profesionale
Profesia: Antreprenor
Apartenența politică - Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Foto
Viceprimarul comunei Costuleni, județul Iași, domnul Ezaru Daniel

Vizualizari: 188
Data creare: 14-02-2021 22:07:33

Structura administrativă comuna Costuleni, judeţul Iași

Secretar general al comunei - Anchidim Loredana - Manuela

Cabinet primar - Baciu Mădălina - consilier

Compartiment Juridic - Arusandei Luminița

Compartiment Stare Civilă - Aruxandei Maria

Compartiment Contabilitate - Bîrlescu Carmen Mariana

Compartiment Taxe și Impozite
- Asofiei Daniela
- Toderică Cristina - Caserie
- Sîrbu Dumitru - Agent Fiscal

Compartiment Achiziții - Tărăboanță Iulian

Compartiment Registratură - Filip Daniela

Citeste mai mult...

Vizualizari: 691
Data creare: 14-02-2021 15:50:17

Audienţe

Program:

Audiențe primar:

Luni: 08.00 - 11.00
Joi: 08.00 - 11.00


Audiențe viceprimar:

Miercuri: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00

Vizualizari: 820
Data creare: 14-02-2021 12:46:10

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

GHISEUL.ROGHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE