Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilorUltimele documente incărcate


Documente pdf
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice și piese desenate pentru procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Devize pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC, ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Anunț organizare concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului asistență socială
HOTĂRÂREA nr. 43 din 17.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren cu gazon sintetic în sat Hilița, comuna Costuleni, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 42 din 17.06.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente participării elevei Bungianu Teodora la Olimpiada satelor din România-etapa națională și finanțarea a doua locuri din tabăra ”Magnus Carisen” de la Muncel pentru doi copii de la Școala Gimnazială Costuleni înscriși în Proiectul ”Educație pe tabla de șah”
HOTĂRĂREA nr. 41 din 17.06.2022 privind aprobarea înființăriipostului contractului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR în cadrul Compartimentului de Asistență socială
HOTĂRÂREA nr. 40 din 17.06.2022 privind aprobarea proiectului obiectivului de investiții ”Construire locuințe pentru tineri în comuna Costuleni, județul Iași” în vederea obținerii finanțării în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență
HOTĂRÂREA nr. 39 din 17.06.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Costuleni și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 38 din 17.06.2022 privind solicitarea către Comuna Schitu Duca a aprobării trecerii din domeniul public al comunei Schitu Duca, în domeniul public al comunei Costuleni a drumului DC 54.1 situat pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Schitu Duca în vederea realizării obiectivului de investiție ”Modernizarea drumului DC 54.1 care face legătura între Comuna Costuleniși Comuna Schitu Duca, județul Iași”
Vidrașcu Doina- Inspector
Tarăboanță Iulian- Consilier achiziții publice
Sîrbu Dumitru- Referent
Rusu Nicoleta- Inspector
Popa Sebastian-Ionuț- Inspector
Miron Laurențiu- Inspector
Dodan Felicia- Referent
Bîrlescu Carmen-Mariana- Referent
Aruxandei Maria- Inspector
Arusandei Luminița- Consilier juridic
Asofiei Daniela- Referent
Asofiei Angela- Inspector
Anchidim Loredana-Manuela- Secretar general
Vidrașcu Doina-Inspector
Tărăboanță Iulian- Consilier achiziții publice
Sîrbu Dumitru- Referent
Rusu Nicoleta- Inspector
Popa Sebastian-Ionuț- Inspector

Declarații de avere demnitari 2022


Vizualizari: 2
Data creare: 23-06-2022 14:39:13

Anunțuri Colective


Documente pdf
Anunț colectiv din 10.01.2022
Anunț colectiv din 27.04.2022

Vizualizari: 28
Data creare: 04-04-2022 09:58:39

Anunțuri Colective


Vizualizari: 30
Data creare: 04-04-2022 09:56:51

Transparența veniturilor salariale 2022


Documente pdf
Transparența veniturilor salariale-martie 2022

Vizualizari: 37
Data creare: 29-03-2022 15:20:29

Hotărârile Consiliului Local aferente anului 2022


Documente pdf
Hotărârea nr.1 din 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.2 din 27.01.2022 privind acceptarea de către comuna Costuleni a ofertei de donație a terenului în suprafață de 654 mp înscris în CF nr. 63205 a comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Hilița
Hotărârea nr.3 din 27.01.2022 privind alocarea anuală din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru participarea la competițiile sportive
Hotărârea nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea procedurilor pentru investiția ”Înființare de stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finațat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități&
Hotărârea nr.5 din 27.01.2022 privind includerea în domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”vidanjă PROKEN-10.000L-1 bucată” achiziționat prin instrumentarea proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ LA NIVELUL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.6 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului de investiție cu titlul ”Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție”
Hotărârea nr.7 din 27.01.2022 privind aprobarea dezmembrării a două imobile: teren în suprafață de 49898 mp înscris în CF nr.60438 și teren în suprafață de 580444 mp înscris în cf nr.60504 UAT Costuleni, proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.8 din 27.01.2022 privind aprobarea studiului de oportunități cu privire la inițierea procedurii de concesionare a unor suprafețe de teren agricol din domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.9 din 03.02.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași”, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.10 din 03.02,2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru aprobarea proiectului de investiții ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/725/8/1/Operațiunea 8.1.B:Centre Comunitare Integrate, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
Hotărârea nr.12 din 24.02.2022 privind reactualizarea Planului Urbanistic General și aprobarea Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.13 din 24.02.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros prin licitație publică asupra a două terenuri aplate în domeniul privat al comunei Costuleni: în suprafață de 4285 mp situat în T 166/1, P A-5018/1/1/1 cu nr. cadastral 63222 și în suprafață de 4239 mp situat în T 166/1 P A-5018/1/1/3 cu nr. cadastral 63225, pentru construire parc eoliene
Hotărârea nr.14 din 24.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.15 din 24.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.03.2022
Hotărârea nr.16 din 24.02.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a suprafeței de teren de 3000 mp situat în T 203 P 5333/1/3/1
Hotărârea nr.17 din 24.02.2022 privind inițierea procedurilor de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 900 mp situat în T 202, P 5285/1/1,nr.cadastral 60755, situat în extravilanul comunei Costuleni, județul Iași-proprietate a comunei Costuleni
Hotărârea nr.18 din 24.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren:T1-5679 mp, nr.cadastral 63233, T2-7129 mp în T 168, nr. cadastral 63226 și T168, nr.cadastral 63228, proprietate publică a comunei Costuleni pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.19 din 01.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
Hotărârea nr.20 din 24.03.2022 privind aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2022, de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr.21 din 24.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaliare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costuleni pentru activitatea desfășurată în anul 2021
Hotărârea nr. 22 din 24.03.2022 privind inițierea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 29,9931 ha pășune comunală-proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.23 din 24.03.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, comuna Costuleni, în T7,P A203,C.F. nr.cadastral 63175 în favoarea dl. Dîngeanu Cristian, proprietarul construcției potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.89/17.05.2006
Hotărârea nr. 24 din 24.03.2022 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului: teren în suprafață de 1620 mp, nr.cadastral 63231, pe care sunt amplasate construcțiile C1 în suprafațăde 132 mp-Nr. cadastral 63231-C1 ȘI C2 în suprafață de 8 mp-Nr.cadastral 63231-c2, situate în satul Hilița, com.Costuleni, jud.Iși, proprietatea d-lor Mititelu Anica, Capraru Ion, Olaru Maria, Capraru Constantin și Capraru Gabriel
Hotărârea nr.25 din 24.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2022
Hotărârea nr.26 din 24.03.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr.40/18.03.2022 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.27 din 28.04.2022 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între comuna Costuleni, județul Iași din România și satul Costuleni, raionul Ungheni din Republica Moldova
Hotărârea nr.28 din 20.04.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistență școlară cu medicii de familie din comună
Hotărârea nr.29 din 28.04.2022 privind aprobarea începerii investiției ,, Înființare stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finanțat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”
Hotărârea nr.30 din 28.04.2022 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ” Înființare rețea de apă în satul Cozia, comuna Costuleni” și solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 3000mp, identificat în T 203, P 5333/1/3/1 în vederea realizării investiției
Hotărârea nr. 31 din 26.05.2022 privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Costuleni și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 32 din 26.05.2022 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.33 din 26.05.2022 privind aprobarea derulării lucrărilor de înregistrarea sistematică, precum și a bugetului alocat
Hotărârea nr.34 din 26.05.2022 privind aprobarea contractării de servicii consultanță GDPR pentru implementarea proiectului POIM ” Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Hotărârea nr.35 privind contractarea de servicii în vederea întocmirii unor documentații tehnice pentru poduri și podețele ce traversează cursurile de apă de pe teritoriul comunei Costuleni în scopul obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor
Hotărârea nr.36 din 26.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: ”Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cozia, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr.37 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
HOTĂRÂREA nr. 38 din 17.06.2022 privind solicitarea către Comuna Schitu Duca a aprobării trecerii din domeniul public al comunei Schitu Duca, în domeniul public al comunei Costuleni a drumului DC 54.1 situat pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Schitu Duca în vederea realizării obiectivului de investiție ”Modernizarea drumului DC 54.1 care face legătura între Comuna Costuleniși Comuna Schitu Duca, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 39 din 17.06.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Costuleni și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 40 din 17.06.2022 privind aprobarea proiectului obiectivului de investiții ”Construire locuințe pentru tineri în comuna Costuleni, județul Iași” în vederea obținerii finanțării în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență
HOTĂRĂREA nr. 41 din 17.06.2022 privind aprobarea înființăriipostului contractului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR în cadrul Compartimentului de Asistență socială
HOTĂRÂREA nr. 42 din 17.06.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente participării elevei Bungianu Teodora la Olimpiada satelor din România-etapa națională și finanțarea a doua locuri din tabăra ”Magnus Carisen” de la Muncel pentru doi copii de la Școala Gimnazială Costuleni înscriși în Proiectul ”Educație pe tabla de șah”
HOTĂRÂREA nr. 43 din 17.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren cu gazon sintetic în sat Hilița, comuna Costuleni, județul Iași”

Vizualizari: 46
Data creare: 02-02-2022 09:41:07

Anunțuri PubliceDocumente pdf
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPREFICIE CU TITLUL ONEROS ASUPRA A DOUĂ TERENURI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN PROPRIETTE PRIVATĂ SITUAT ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIONAREA A TREI SUPRAFEȚE DE TEREN AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de execuție pentru proiectul de investiție ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL ÎN COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Invitatie participare la procedura de achizitie directa pentru incheierea unui contract de furnizare - achiziționarea unei sărărițe
Caiect de sarcini achiziționare sărăriță
Formulare aferente procedurii de achizitie - Sărăriță
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de furnizare pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Caiet de sarcini pentru achiziționare SĂRĂRIȚĂ
Formulare aferente procedurii de achiziție SĂRĂRIȚĂ
Invitație de participare la achiziția directă pentru încheierea unui contract de furnizare pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Caiet de sarcini pentru achiziționarea unei SĂRĂRIȚE
Formulare aferente procedurii de achiziție SĂRĂRIȚĂ
PERIOADA DE AUTORECENZARE ȘI RECENZAREA ASISTATĂ A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ PE DATA DE 27 MAI 2022.
ANUNȚ privind REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional organizat de primăria comunei Costuleni
ANUNȚ privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional organizat de primăria Costuleni la data de 23.05.2022
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC, ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Liste de cantități pentru obiectivul ” DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
PTH și Parte Desenată pentru obiectivul ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
ANUNȚ privind rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior organizat de primăria comunei Costuleni în data de 23.05.2022
ANUNȚ INFORMARE LUCRĂRI DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
CAIET DE SARCINI pentru execuția lucrării ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice, devize și piese desenate pentru procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC, ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Devize pentru execuția lucrărilor pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN STUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Memorii tehnice și piese desenate pentru procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Formulare aferente procedurii de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări pentru ”DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SATUL HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”

Vizualizari: 51
Data creare: 10-01-2022 12:14:39

Anunțuri Colective


Documente pdf
Anunț colectiv din 10.01.2022

Vizualizari: 46
Data creare: 10-01-2022 12:12:52

Anul 2021

Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 Euro pe anul 2021

Documente pdf
Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 Euro pe anul 2021

Vizualizari: 52
Data creare: 07-01-2022 12:28:44

Anunțuri Colective


Documente pdf
Anunț Colectiv din 20.07.2021
Anunț Colectiv din 13.09.2021

Vizualizari: 90
Data creare: 20-07-2021 11:41:38

Audiențe

Program audiențe viceprimar Comuna Costuleni, județul Iași: 

Miercuri: 08.00 - 11.00 
Vineri: 08.00 - 11.00

Vizualizari: 97
Data creare: 15-06-2021 12:42:51

Audiențe

Program audiențe primar Comuna Costuleni, județul Iași: 

 Luni: 08.00 - 11.00
Joi: 08.00 - 11.00

Vizualizari: 109
Data creare: 15-06-2021 12:38:10

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

Pentru persoanele fizice:
1) Pentru câmpul „Tipul persoanei” - bifați „Persoana fizică”;
2) Pentru câmpul „Județ” - bifați „Iași”;
3) Pentru câmpul „Tipul instituției” - bifați „Impozite și taxe locale”;
4) Pentru câmpul „Instituție”- bifați „Costuleni IS”, apoi va apărea o listă cu tipuri de taxe, iar dvs. selectați tipul de taxă ce doriți să o achitați. Pentru amenzi scrieți în caseta de mai jos seria și numărul procesului verbal.
5) Pentru câmpul „Sumă” scrieți suma ce doriți să o achitați;
6) În următorul câmp scrieți CNP-ul dvs.;
7) Pentru câ Citeste mai mult...

Foto
GHISEUL.RO

Documente pdf
GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

Vizualizari: 502
Data creare: 05-05-2021 12:10:07

Transparența veniturilor salariale 2021

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 2021

Documente pdf
Transparența veniturilor salariale - martie 2021
Transparența veniturilor salariale, 30 septembrie 2021

Vizualizari: 152
Data creare: 31-03-2021 16:09:36

Formulare Impozite și TaxeDocumente pdf
Cerere Certificat Fiscal

Vizualizari: 127
Data creare: 15-02-2021 00:04:44

Consiliul Local al Comunei Costuleni, judeţul Iași, 2020 - 2024

CONSILIUL LOCAL COSTULENI 2020 - 2024:

Nume: Băsu
Prenume: Cristina
Data nașterii: 07.03.1980
Studii: Superioare
Profesia: Educatoare
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Băsu
Prenume: Sofian
Data Nașterii: 26.01.1979
Studii: Medii
Profesia: Agricultor
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Chirilă
Prenume: Adrian
Data nașterii: 03.11.1958
Studii: Superioare
Profesia: Profesor
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Nume: Dumitru
Prenume: Ioan
Data nașteri Citeste mai mult...

Vizualizari: 222
Data creare: 14-02-2021 23:00:11

Primar: Dodan Mirică


Nume: Dodan
Prenume: Mirică
Data nașterii: 09.04.1956
Studii: Postliceale
Profesia: Tehnician Electronică
Apartenență politică: Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Foto
Primarul comunei Costuleni, județul Iași, domnul Dodan Mirică

Vizualizari: 247
Data creare: 14-02-2021 22:17:51

Viceprimar: Ezaru Daniel

Nume: Ezaru
Prenume: Daniel
Data nașterii: 10.08.1989
Studii: Profesionale
Profesia: Antreprenor
Apartenența politică - Partidul Național Liberal
Data alegerii: 27.09.2020

Foto
Viceprimarul comunei Costuleni, județul Iași, domnul Ezaru Daniel

Vizualizari: 161
Data creare: 14-02-2021 22:07:33

Structura administrativă comuna Costuleni, judeţul Iași

Secretar general al comunei - Anchidim Loredana - Manuela

Cabinet primar - Baciu Mădălina - consilier

Compartiment Juridic - Arusandei Luminița

Compartiment Stare Civilă - Aruxandei Maria

Compartiment Contabilitate - Bîrlescu Carmen Mariana

Compartiment Taxe și Impozite
- Asofiei Daniela
- Toderică Cristina - Caserie
- Sîrbu Dumitru - Agent Fiscal

Compartiment Achiziții - Tărăboanță Iulian

Compartiment Registratură - Filip Daniela

Citeste mai mult...

Vizualizari: 640
Data creare: 14-02-2021 15:50:17

Audienţe

Program:

Audiențe primar:

Luni: 08.00 - 11.00
Joi: 08.00 - 11.00


Audiențe viceprimar:

Miercuri: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00

Vizualizari: 796
Data creare: 14-02-2021 12:46:10

Hotărârile Consiliului Local aferente anului 2021

Hotărâri 2021

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 27.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 2 din 27.01.2021 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 236 /21.12.2020 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 3 din 27.01.2021 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 40 000 lei necesară pentruu reeditarea lucrării ”Monografia comunei Costuleni ”
Hotărârea nr. 4 din 27.01.2021 privind constatarea încetării mandatului de viceprimar al comunei Costuleni înainte de termen a domnului Dumitru Ioan , ca urmare a demisiei sale din această funcție
Hotărârea nr. 5 din 27.01.2021 privind alegerea d-lui Ezaru Daniel în funcția de viceprimar al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 25.02.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 7 din 25.02.2021 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2021 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 8 din 25.02.2021 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Costuleni a unor bunuri imobile ( clădiri și terenurile aferente) , proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 25.02.2021 privind transportul public județean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.10 din 25.02.2021 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru participarea la competițiile sportive
Hotărârea nr. 11 din 25.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Hotărârea nr. 12 din 25.02.2021 privind revizuirea , modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr. 13 din 25.02.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 50 din 30.07.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat
Hotărârea nr. 14 din 25.02.2021 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 15 din 25.03.2021 privind inițierea procedurii de închiriere , prin licitație publică , a suprafeței de 17,0342 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 16 din 25.03.2021 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Costuleni pentru activitatea desfășurată
Hotărârea nr. 17 din 25.03.2021 privind aprobarea Acordului de partereneriat pentru dezvoltare locală între Comuna Costuleni , FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și Asociația Română de Literație
Hotărârea nr. 18 din 25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Costuleni pentru trim. II al anului 2021
Hotărârea nr. 19 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 -2024
Hotărârea nr. 20 din 23.04.2021 privind contractarea de servicii de proiectare DTAC și PTH pentru obiectivul de investiție ” Construire teren de sport în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași”
Hotărârea nr. 21 din 23.04.2021 privind contractarea de servicii pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 22 din 29.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr. 23 din 29.04.2021 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Costuleni și Comuna Comarna în vederea elaborării și implementării proiectului ” Construirea Rețelei Inteligente de Distribuție Gaze Naturale în Comunele Costuleni și Comarna”
Hotărârea nr. 24 din 29.04.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție:Studiu de fezabilitate ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr. 25 din 27.05.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de asistență comunitară Costuleni - cod serviciu social 8899CZ-PN-V
Hotărârea nr. 26 din 27.05.2021 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 38/25.02.2021 cu privire la aprobarea organigramei Primăriei comunei Costuleni și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de aistență comunitară
Hotărârea nr. 28 din 27.05.2021 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 72/13.05.2021 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 28 din 27.05.2021 privind contractarea de servicii de culegere a datelor din teren privind situația numerelor administrative ale imobilelor /gospodăriilor aflate pe raza localităților din componența comunei Costuleni , județul Iași precum și servicii de implementare a unui sistem de evidență grafică unică a adreselor , import de date cartografice și realizare hartă electronică ( GIS ) și pregătire date pentru export RENNS și CONRENA
Hotărârea nr. 29 din 27.05.2021 privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 30 din 27.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Costuleni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană Iași ”
Hotărârea nr. 31 din 27.05.2021 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Ursu Andrei - Bogdan , înainte de termen , ca urmare a demisiei sale din această funcție și vacantarea locului deținut de acesta
Hotărârea nr. 32 din 24.06.2021 privind aprobarea Statutului comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 33 din 24.06.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2021
Hotărârea nr. 34 din 24.06.2021 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 35 din 24.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport în sat Covasna, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 36 din 24.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT Costuleni - ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020 ”
Hotărârea nr. 37 din 24.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru trim. III al anului 2021
Hotărârea nr. 38 din 12.07.2021 privind implementarea proiectului ” Achiziționarea de utilaje pentru dotarea serviciilor de gospodărire comunală la nivelul comunei Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr.39 din 22.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 22.07.2021
Hotărârea nr. 40 din 22.07.2021 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni , jud. Iași a unui bun imobil - clădire locuințe și anexe - ” Blocul Specialistului ”
Hotărârea nr. 42 din 22.07.2021 privind aprobarea constituirii ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară GAZ -3”
Hotărârea nr. 43 din 22.07.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei comunei Costuleni ”Asociției de Dezvoltare Intercomunitară GAZ- 3”
Hotărârea nr. 44 din 19.08.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand măsurilor metologice , organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 45 din 19.08.2021 pentru modificarea Art.1 (a conținutului Anexei nr. 1) și a Art. 2 la Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr. 90 din 30.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții cu titlul ” Schimbare destinație Grădiniță în centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Ope
Hotărârea nr. 46 din 19.08.2021 pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr. 38 din 12.07.2021 privind implementarea proiectului ”Achiziționarea de utilaje pentru dotarea serviciilor de gospodărire locală la nivelul comunei Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 47 din 30.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 48 din 30.08.2021 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Hotărârea nr. 49 din 23.09.2021 privind aprobarea dezmembrării unui imobil- teren în suprafață de 9035 mp din domeniul privat al comunei Costuleni , situat în intravilanul satului Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 50 din 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Construire teren sport în sat Cozia,com. Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 51 din 23.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 53 din 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni , județul Iași ” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny
Hotărârea nr. 54 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Costuleni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Costuleni pentru anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 55 din 30.09.2021 privind scăderea din evidența fiscală a unor creanțe provenite din amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silită
Hotărârea nr. 56 din 30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru trim. IV al anului 2021
Hotărârea nr. 57 din 30.09.2021 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren în suprafață de 26565mp înscris în CF nr. 60436 UAT Costuleni , proprietatea publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 58 din 28.10.2021 privind astribuirea de denumiri străzilor din comunaCostuleni și a Nomenclatorului stradal al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 59 din 28.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat prin Act adițional
Hotărârea nr. 60 din 28.10.2021 privind contractarea de servicii de actualizare a documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 61 din 28.10.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de către debitori persoane juridice , radiați din din Registrul Comerțului și scoaterea din ervidența fiscală a societăților comerciale radiate
Hotărârea nr. 62 din 28.10.2021 privind aprobarea proiectului de de investiție ” Sistem de supraveghere video în comuna Costuleni ” și a Devizului de furnizare , instalare și punere în funcțiune a sistemului de supraveghere și video stradal în comuna Costuleni
Hotărârea nr. 63 din 28.0.2021 privind implementarea proiectului ” Dotarea Serviciului de gospodărire comunală al comunei Costuleni , jud. Iași ”
Hotărârea nr. 64 din 28.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 65 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Costuleni pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Costuleni
Hotărârea nr. 66 din 22.11.2021 pentru modificarea Art. 1( a conținutului Anexei nr. 1 ) și a art. 2 la HCL Costuleni nr. 45 din 19.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții cu titlul ” Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni , jud. Iași ”
Hotărârea nr. 67 din 25.11.2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Costuleni și d-na Toma Florentina , domiciliată în satul Cozia, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr.68 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 179/10.11.2021 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.69 din 25.11.2021 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 23 500 lei necesară pentru achiziționarea de dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună
Hotărârea nr.70 din 23.12.2021 privind indexarea și aprobarea taxelor, impozitelor locale și a taxelor speciale pe anul 2022
Hotărârea nr.71 din 32.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa indistrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Hotărârea nr.73 din 23.12.2021 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Costuleni ca drumuri vicinale de exploatație agricolă
Hotărârea nr.74 din 23.12.2021 privind rectificarea bugetului local conform Dispozițiilor nr.195/14.12.2021 si nr.196/15.12.2021 ale primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.76 din 23.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2022
Hotărârea nr.72 din 23.12.2021 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022
Hotărârea nr.77 din 23.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Vizualizari: 164
Data creare: 04-02-2021 09:35:49

Publicații căsătorii 2021

Publicații căsătorii 2021

Documente pdf
Publicație de căsătorie privind pe Ionel Marian-Daniel și Angheluță Sânziana -Gabriela
Publicație privind căsătoria d-lui Aștefanei Laurențiu - Constantin cu d-ra Răileanu Lavinia Mihaela
Publicație de căsătorie privind pe Hilițanu Gheorghe și Mihăilă Nicoleta
Publicație privind căsătoria d-lui Băsu Gheorghe cu d-ra Hariton Daniela
Publicație privind căsătoria d-lui Dumitru Ioan cu d-ra Achirei Ionela - ALina
Publicație privind căsătoria d-lui Sîrbu ALEXANDRU cu Antonică Ana- Maria
Pubicație privind căsătoria d-lui Corjan Ionuț Alexandru cu d-ra Avădănei Alexandra Maria
Publicație de căsătorie privind pe Bungianu Silviu-Gheorghiță cu Ioniță Maria
Publicație căsătorie privind pe Cojocaru Viorel și Gheorghiu Daniela- Petronela
Publicație de căsătorie privind pe Lazăr Iulian-Adrian și Mihai Andreea-Florentina
Publicație de căsătorie privind pe Nechita Teodor și Rășcanu Mădălina-Georgiana
Publicație de căsătorie privind pe Enea Valentin-Constantin cu Mancaș Roxana
Publicație de căsătorie privind pe Filip Emanuel cu Ciobanu Marcela-Lavinia
Publicație de căsătorie privind pe Nechita Vasile cu Popa Florentina-Cosmina
Publicație de căsătorie privind pe Humă Silviu-Ionuț și Onofrei Iustina-Georgiana
Publicație de căsătorie privind pe Șubă Gheorghe-Iulian și Fânariu Mădălina-Maria
Publicație privind căsătoria d-lui Ciaușu Cornel - Andrei cu d-ra Nechita Diana - Ioana
Publicație privind căsătoria d-lui Schifirneț Dumitru cu d-ra Popescu Maria
Publicație din 20.12.2021 privind căsătoria d- lui Benza Ionuț cu d-ra Capraru Simina- Maria
Publicație privind căsătoria d-lui Tanasă Dorică cu d-na Humă Liliana

Vizualizari: 149
Data creare: 06-01-2021 15:03:40

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

GHISEUL.ROGHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE