Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunţuri

Anunţuri concursuri

Publicaţii căsătorii 2018

Publicaţii căsătorii 2018

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilorUltimele documente incărcate


Documente pdf
Publicație de căsătorie privind pe Aștefanei Virgil -Constantin și Flotea Cătălina - Gabriela
Incheiere de validare a alegerii în funția de primar al comunei Costuleni , jud. Iași a d-lui Dodan Mirică , din partea Partidului Național Liberal
Incheiere de validare a alegerii în funția de primar al comunei Costuleni , jud. Iași a d-lui Dodan Mirică , din partea Partidului Național Liberal
Incheiere de validare a alegerii în funția de primar al comunei Costuleni , jud. Iași a d-lui Dodan Mirică , din partea Partidului Național Liberal
Publicație de căsătorie privind pe Ioniță Florin și Buzuluc Mihaela
Proces verbal al ședinței ordinare din data de 27.08.2020
Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 17.08.2020
Transparența veniturilor salariale , septembrie 2020
Oferta nr. 5234/15.09.2020 privind vânzarea suprafeței de 0,2516 ha teren
Dispoziția nr. 168/11.09.2020 privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Costuleni în vederea organizării și desfășurării Alegerilor locale 2020
Hotărârea nr. 54 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2020
Hotărârea nr. 53 din 27.08.2020 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 52 din 27.08.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hilița, Covasna, COzia, Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași ”
Oferta de vânzare nr. 4601/1.09.2020 privind suprafața de 0,18 ha teren agricol
Anunț privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic în cadrul Schemei Naționale de spijin pentru elevii defavorizați
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Procesul verbal al ședinței ordinare din data 30.07.2020
Proces verbal al ședinței extraordinară din data de 22.07.2020
Proces-verbal nr. 19 privind stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot ale candidatilor la alegerile locale din 27.09.2020
Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în comuna Costuleni pentru alegerile locale din anul 2020
Oferta de vânzare nr. 4443/24.08.2020 privind suprafața de 0,0948 ha
Proces-verbal nr.17/24.08.2020
Hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție din data de 18.08.2020
Publicație de căsătorie privind pe Doroftei Ionuț și Păduraru Mădălina- Dorina
Hotărârea nr. 51 din 17.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Proces verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020
Hotărârea nr. 50 din 30 iulie 2020 privnd modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 49 din 30.07.2020 privind acordarea dreptului de acces către Societatea RCS $RDS pe o durată de 15 ani , asupra unei suprafețe de 141 mp , identificată în T 110, P 2904/1/1( zona Homoranu) necesară în vederea amplasării unui pilon de telecomunicații în scopul extinderii și modernizării rețelei de telecomunicații RCS$RDS SA
Hotărârârea nr. 48 din 30.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a agestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 39
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința ordinară din data de 30.07.2020

Anul 2020

Anul 2020

Documente pdf
Plati restante la data de 31 decembrie 2019

Vizualizari: 86
Data creare: 15-05-2020 09:14:19

Anul 2020

Anul 2020

Vizualizari: 96
Data creare: 15-05-2020 09:13:32

Anul 2020

Anul 2020

Documente pdf
Bugetul local pe anul 2020

Vizualizari: 103
Data creare: 15-05-2020 09:12:23

MONITORUL OFICIAL LOCAL


Linkuri externe
MONITORUL OFICIAL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI
https://emol.ro/costuleni-is/

Vizualizari: 179
Data creare: 07-04-2020 12:01:40

Transparenţa veniturilor salariale - 2020

Transparenţa veniturilor salariale - 2020

Documente pdf
Transparenta veniturilor salariale , 31.03.2020
Transparența veniturilor salariale , septembrie 2020

Vizualizari: 164
Data creare: 31-03-2020 15:11:11

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

2020 Hotărâri

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 30.01.2020 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 2 din 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comune Costuleni pe anul școlar 2020- 2021
Hotărârea nr.3 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 1.02.2020 și stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali
Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea unor modificări în structura funcțiilor ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici și contractuali și transformarea unor funcții din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 privind nominalizarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 80,67 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 7 din 14.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința extraordinară din data de 14.02.2020
Hotărârea nr. 8 din 14.02.2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 80,67 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021- 2023
Hotărârea nr. 10 din 27.02.2020 privind acordarea dreptului de acces către SC Orange România SA , prin reprezentant SC Electrougroup SA pe o durată de 10 ani asupra unei suprafețe subterane de 690 mp necesară instalării pe raza comunei Costuleni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România SA , în cadrul proiectului de interconectare a stațiilor de telefonie în sistem GSM ” Conectare site-uri BA 0682Bohotin , BA 0506 Răducăneni , BA 0012Schit
Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.34
Hotărârea nr. 12 din 27.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publicxe de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 35
Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare , modernizare și dotare Grădiniță în sat Costuleni, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 14 din 27.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la completarea , modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Arsacis Iași
Hotărârea nr. 15 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014- 2020 a terenurilor aferente obiectivelor de investiții amplasate pe raza comunei Costuleni
Hotărârea nr.16 din 27.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico -economice pentru obiectivul de investiție ”Întrținere și reparații DC 54 și DC 55 , comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 17 privind propunerea de schimbare a destinației clădirii Grădinița Covasna din satul Covasna și a terenului aferent , aparținând domeniului public al comunei Costuleni , județul Iași din imobil cu destinația de unitate de invățământ în imobil cu destinația de Centru Comunitar Integrat
Hotărârea nr. 18 din 27.02.2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Campania Națională de Investiții ”C.N.I.”SA , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Pilot - ” Construire Sală de Sport cu tribună de 180 de locuri ”din comuna Costuleni , județul Iași ”
Hotărârea nr. 19 din 11.03.2020 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor medicale din cadrul Dispensarului medical Costuleni
Hotărârea nr. 20 privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 21 din 31.03.2020 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărâerea nr. 22 din 31.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni
Hotărârea nr. 23 din 31.03.2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus precum și pentru sprijinirea persoanelor aflate în situație de necesitate pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID 19 pe perioada decretată ca stare de urgență
Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2020
Hotărârea nr. 25 din 30.04.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 25,50 mp situat în incinta sediului vechi al primăriei comunei Costuleni , proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 26 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Costuleni în AGA ADIS Iași în vederea neaprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare , altele decât reciclabile în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ”și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului d
Hotărârea nr. 27 din 8.05.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași în perioada 2014-2020 ” precum și a indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea nr. 28 din 8.05.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT comuna Costuleni și a participării Consiliului Local al UAT comuna Costuleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020
Hotărârea nr. 29 din 8.05.2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 106 000 lei pentru achiziționarea unui număr de 180 de tablete pentru elevii școlilor din comună
Hotărârea nr. 30 din 8.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 31 din 8.05.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare și expertiză din punct de vedere tehnico-economic privind costul de înlocuire a obiectivului de investiții ”Construire clădire Școala Hilița , grup sanitar , fosă septică , împrejmuire teren”
Hotărârea nr. 32 din 28.05.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 28/8.05.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Costuleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020
Hotărârea nr. 33 din 28.05.2020 privind rectificarea bugerului local de venituri și cheltuieli, anul 2020
Hotărârea nr.34 din 28.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Costuleni în AGA Adis Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare , altele decât reciclabile în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 precum și revocarea Hotărârii n
Hotărârea nr. 35 din 28.05.2020 de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită , a prețului pentru apa industrială , a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare , pentru întreaga arie de operare
Hotărârea nr. 36 din 12.06.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,2020
Hotărârea nr. 37 privind înființarea Serviciului de Asistență Comunitară (SAC)- cod serviciu 8899CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social înființat
Hotărârea nr. 38 din 25.06.2020 cu privire la aprobarea organigramei Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 39 din 25.06.2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local
Hotărârea nr.40 din 25.06.2020 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate cu înregistrarea într-un studio de muzică , pe un CD , a unui program de colinde interpretate de Corul Licuricii format din elevi de gimnaziu din comuna Costuleni
Hotărârea nr. 41 din 25.06.2020 privind aprobarea Planului tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020 - 2024
Hotărârea nr. 42 din 25.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul III al anului 2020
Hotărârea nr. 43 din 22.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința extraordinară din data de 22.07.2020
Hotărârea nr. 44 din 22.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ” Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, Comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 45 din 22.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Adminisrației prin Compania Națională de Investiții ” Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, com. Costuleni , județul Iași ”
Hotărârea nr. 46 din 22.07.2020 privind completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Plaiurile Jijiei” ca urmare a aderării UAT Județul Iași la Asociație
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința ordinară din data de 30.07.2020
Hotărârârea nr. 48 din 30.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a agestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 39
Hotărârea nr. 49 din 30.07.2020 privind acordarea dreptului de acces către Societatea RCS $RDS pe o durată de 15 ani , asupra unei suprafețe de 141 mp , identificată în T 110, P 2904/1/1( zona Homoranu) necesară în vederea amplasării unui pilon de telecomunicații în scopul extinderii și modernizării rețelei de telecomunicații RCS$RDS SA
Hotărârea nr. 50 din 30 iulie 2020 privnd modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 51 din 17.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 52 din 27.08.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hilița, Covasna, COzia, Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 53 din 27.08.2020 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 54 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2020

Vizualizari: 135
Data creare: 19-02-2020 10:39:32

Informări 2020

Informări 2020 

Vizualizari: 132
Data creare: 17-02-2020 15:55:43

Alocatie de stat pentru copiii născuți în Republica Moldova

Alocatie de stat pentru copiii născuți în Republica Moldova 

Vizualizari: 112
Data creare: 12-02-2020 13:57:55

Bugetul local pe anul 2019

Bugetul local pe anul 2019 

Documente pdf
Bugetul local pe anul 2019- inițial

Vizualizari: 180
Data creare: 09-05-2019 08:31:28

Anul 2018

Anul 2018 

Vizualizari: 189
Data creare: 23-04-2019 09:03:29

Anul 2017

Anul 2017

Vizualizari: 188
Data creare: 23-04-2019 09:02:55

Anul 2018

Anul 2018 

Documente pdf
Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 euro

Vizualizari: 240
Data creare: 15-04-2019 14:58:36

Anul 2017

Anul 2017 

Documente pdf
Centralizator achiziții publice și contracte cu valoare de peste 5000 euro - 2017

Vizualizari: 181
Data creare: 15-04-2019 14:57:42

Organigramă

Organigrama

Documente pdf
Organigrama

Vizualizari: 236
Data creare: 08-04-2019 14:24:58

Transparenţa veniturilor salariale -2019

Transparenţa veniturilor salariale -2019

Documente pdf
Transparență venituri salariale, 31.03.2019
Transparența veniturilor salariale, septembrie 2019

Vizualizari: 226
Data creare: 29-03-2019 13:06:25

FILIP DANIELA

Persoană responsabilă pentru Legea 544/2001 

Vizualizari: 176
Data creare: 20-03-2019 08:56:31

Mos Vasile Nechita Cetatean Cetatean De Onoare Al Comunei Costuleni


   Primarul Comunei Costuleni dl. Mirica Dodan,impreuna cu Consiliul Local Costuleni au hotarat prin HCL 9/2019 oferirea titlului ,,CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI COSTULENI,, lui Nechita Vasile veteran de razboi ajuns la varsta de 100 de ani.
   Cu ochii blanzi peste care au cernut ani multi si grei, pe mosul Nechita l-am gasit in camaruta sa micuta,pe peretii careia se afla la loc de cinste tricolorul,dovada ca isi cinsteste tara si acum asa cum a facut-o atunci cand a luptat pe frontul de la Cotul Donului.
  El, mosul Nechita s-a deschis ca o enciclopedie si a inceput sa ne povesteasca cursiv si cu luciditate,prin cate greutati a trecut in timpurile acelea grele: ,, Pe 21 iulie 1941 am plecat spre front.
Pe front
Citeste mai mult...


Foto
Mos Vasile Nechita Cetatean Cetatean De Onoare Al Comunei Costuleni

Vizualizari: 214
Data creare: 01-03-2019 09:41:48

Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 31.01.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr.29
Hotărârea nr.2 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2019 privind punerea la dispoziția DGASPC Iași , cu titlu gratuit a unor parcele de teren pentru construcția unor case de tip locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități din sistemul de protecție și a unei clădiri în comuna Costuleni în vederea înființării unui centru de zi
Hotărârea nr. 4 din 28.02.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.5 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 10 ha - pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 28.02.2019 privind completarea domeniului public al comunei Costuleni , judeţul Iași cu imobilul Grădiniţă în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 7 din 28.02.2019 cu privire la aprobarae și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 8 din 28.02.2019 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 28.02.2019 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al comunei Costuleni d-lui Nechita Vasile , veteran de război, ajuns la vârsta centenarului
Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 11 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare , extindere și dotare Scoală în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.12 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare și dotare Scoala Gimnazială Covasna, sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 13 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualiyaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Reabilitare Scoala Gimnazială Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 14 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 15 din 28.02.2019 cu privire la asumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 16 din 28.03.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 29
Hotărârea nr. 17 din 28.03.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la revocarea Hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018
Hotărârea nr. 18 in 28.03.2019 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimenatre cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și acordarea mandatulșui special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 19 din 28.03.2019 privind aprobarea toaletării și tăierii arborilor cu vaârsta biologic depășită care prezintă pericol de rupere sau prăbușire , aflați pe aliniamentul drumurilor comunale și sătești , domeniu public al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 20 din 28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul II al anului 2019
Hotărârea nr. 21 din 25.04.2019 privind aprobarea încheierii contractului de depozitare a deșeurilor menajere similare la Depozitul Țuțora
Hotărârea nr. 22 din 25.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitarea și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni"
Hotărârea nr. 23 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale "
Hotărârea nr. 24 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitare, modernizare și dotare Sală de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Covasna , com. Costuleni "
Hotărârea nr. 25 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico- economice pentru investiția " Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 26 din 25.04. 2019 privind contractarea de sevicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiția "Lucrări pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în raza de acțiune a comunei Costuleni "
Hotărârea nr.27 din 25.04.2019 privind stabilirea componenței, organizarea , coordonarea și sprijinirea activității mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 28 din 25.04.2019 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziția prodduselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărârea nr. 29 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2022
Hotărârea nr. 30 din 22.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării OUG 79/2017 pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 32 din 22.05.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 43/10. 08.2018 a Consiliului Local Costuleni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical în sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.33 din 29.05.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2019
Hotărârea nr. 34 din 29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consililui Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 35 din 29.05.2019 cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Costuleni pentru execuția, pe domeniul public al comunei Costuleni a lucrării "Schimbare și îndreptare stâlpi rețea electrică aeriană pe UAT Costuleni "
Hotărârea nr. 36 din 29.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31
Hotărârea nr. 37 din 29.05.2019 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei în vederea achiziționării de cărți necesare pentru acordarea premiilor școlare la sfârșitul anului școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 38 din 29.05.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 111/27.05.2019 a primarului comunei Costuleni și actualizarea listei dse investiții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 39 din 26.06.2019 privind acordarea "Diplomei de fidelitate"și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor din comuna Costuleni care aniversează 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea nr. 40 din 26.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Costuleni a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 41 din 26.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 42 din 26.06.2019 privind aprobarea implementării proiectului "Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale "Cod SMIS 2014+122607
Hotărârea nr. 43 din 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea soluțiilor de natură tehnică în conformitate cu prevederile Normativului AND 605/2016 și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni"
Hotărârea nr. 44 din 30.07.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Costuleni
Hotărârea nr. 45/30.07.2019 privind modificarea HCL nr. 40/2019 privind trecerea din domeniul în domeniul privat al comunei Costulenbi a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 46 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de actualizare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni , jud.Iași "
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 48 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate - Proiect tehnic- faza DALI - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 50 din 30.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 51 din 28.08.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2019
Hotărârea nr. 52 din 28.08.2019 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Costuleni ca un compartiment funcțional fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 53 din 28.08.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 184/6.08.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 54 din 28.08.2019 privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Costuleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare , aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al deșeurilor din județul Ia
Hotărârea nr. 56 din 28.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr. 57 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS
Hotărârea nr. 58 din 28.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind aprobarea deschiderii unui cont curent în lei, la BRD -Groupe Societe Generale și desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni pe cont
Hotărârea nr. 60 din 28.08.2019 privind aprobarea desființării Căminului Cultural din sat Costuleni și contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnice pentru autorizarea demolării clădirii
Hotărârea nr. 61 din 28.08.2019 privind contracatarea de servicii de elaborare a documnetației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Construire și dotare Cămin Cultural în sat Costuleni , com. Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 62 din 16.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 63 din 16.09.2019 privind achiziționarea unui autobuz pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ din comună
Hotărârea nr. 64 din 26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan cu destinația de construire pensiune-servicii de alimentație publică "
Hotărârea nr. 65 din 26.09.2019 privind aprobarea Raportului de evcaluare a patrimoniului comunei Costuleni- anul 2019
Hotărârea nr. 66 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 67 din 31.10.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 231/27.09.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 68 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 69 din 31.10.2019 privind stabilirea taxelor speciale pentru persoanele fizice și juridice care solicită folosirea unor utilaje care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 70 din 31.10.2019 privind acordarea de compensații bănești pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Costuleni, participanți la intervenții
Hotărârea nr. 71 din 31.10.2019 privind mofificarea componenței Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 72 din 31.10.2019 cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal ale Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 73 din 31.10.2019 privind acordarea către SC RCS &RDS a dreptului de acces pe o durată de 15 ani asupra unei suprafețe de 13929 mp/ml din terenul aflat în proprietatea publică/privată a comunei Costuleni în vederea instalării, întreținerii , înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
Hotărârea nr. 74 din 31.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași"
Hotărârea nr. 75 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 76 din 13.11.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Costuleni, în conformitate cuOrdinul MAI nr. 75/2019
Hotărârea nr. 77 din 13.11.2019 pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic
Hotărârea nr. 78 din 13.11.2019 privind contractarea de servicii de întocmire a raportului de evaluare a imobilului - teren cu construcții situat în satul Covasna, com.Costuleni jud. Iași în vederea cumpărării
Hotărârea nr. 79 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 80 din 28.11.2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru acordarea de pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună și pentru grupurile de colindători
Hotărârea nr. 81 din 28.11.2019 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului teren- construcții , în suprafață de 4602 mp , situat în localitatea Covasna, com. Costuleni, jud. Iași ( nr. cadastral 60338, înscris în CF nr. 60338/Costuleni), proprietatea d-nei Onofrei Iuliana-Elena
Hotărârea nr. 82 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reparații curente sala de sport din cadrul Școlii Covasna, comunaCostuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 83 din 13.12.2019 privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 84 din 13.12.2019 privind contractarea de servicii de evaluare și expertiză din punct de vedere tehnico-economic privind costul de înlocuire a obiectivului de investiții "Consolidare și utilități Școala Hilița , comuna Costuleni, județul Iași și alocarea din bugetul local a sumelor necesare
Hotărârea nr. 85 din 19.12.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 86 din 19.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Costuleni, începând cu data de 1.01.2020
Hotărârea nr. 87 din 19.12.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr. 88 din 19.12.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020
Hotărârea nr. 89 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2020
Hotărârea nr. 90 din 19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trim. I al anului 2020
Poces verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2019
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2019
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019

Vizualizari: 228
Data creare: 15-02-2019 12:24:27

Indicatori execuție bugetară-2018

Indicatori execuție bugetara 

Documente pdf
Trim.IV , anul 2018

Vizualizari: 210
Data creare: 12-02-2019 13:35:23

Primaria Costuleni gazda colindatorilor


In aceasta perioada primaria Costuleni a fost gazda pentru nenumarate cete de colindatori si gupuri de copii ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice Sarbatorilor de Iarna.
Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.

Foto
Primaria Costuleni gazda pentru colindatori

Vizualizari: 521
Data creare: 21-12-2018 09:06:00

Eveniment semnare ,,Acord de infratire,,


Astazi, 24 august 2018, primaria comunei Costuleni, judetul Iasi a fost gazda pentru reprezentantii comunei Cusmirca din Republica Moldova.
Aceasta intalnire a avut drept scop semnarea ,, Acordului de infratire,,intre comuna Costuleni reprezentata prin dl. Primar Mirica Dodan si comuna Cusmirca reprezentata prin dl.primar Coada Alexei, la sediul primariei Costuleni.
Le multumim oaspetilor de seama si le promitem o colaborare,,frateasca,,vesnica!

Foto
Semnare ,,Acord de infratire,,

Vizualizari: 326
Data creare: 05-09-2018 14:02:11

Buget initial 2018

Bugetul initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Documente pdf
Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Vizualizari: 297
Data creare: 22-08-2018 13:05:57

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL